๋Jay

ชื่อเด๊ค : คุณอ็บบ... Is back! ( Aggro)

ประเภทการ์ด : 25 มินเนี่ยน / 5 เวทมนตร์ / 0 อาวุธ

ประเภทเด็ค : None

ผงเวทมนตร์ที่ใช้ : 4,360

สร้างเมื่อ : 10/22/2018 2:04:05 PM

  • 0
  • 7
  • 13
  • 8
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Mglrmglmglmrl never mgl!!!!!. Mllggrrrr n Kuldurreee, Mmmurlok N Mmmrrgllm Nk RRRgrrr.

ภาษา Card

Shaman Cards
Neutral Cards

อันดับ Deck ยอดนิยม

shaman Aggro Shaman 14,543 คะแนน
rogue Tempo Rogue 9,528 คะแนน
hunter Mid Hunter 6,920 คะแนน
mage Mage F2P 6,886 คะแนน
hunter Secret Hunter 5,363 คะแนน

Deck แนะนำมือใหม่

rogue Rogue F2P 2,988 คะแนน
mage Secret Mage F2P 2,114 คะแนน
warrior War Bomb Mini 1,514 คะแนน
hunter Hunternewmidrange(สําหรับมือใหม่) 1,619 คะแนน
priest 1560 Dust Priest 2,955 คะแนน

Thai Pro-player Deck

shaman Control Shaman
rogue Tempo Rogue
mage Summoner Mage
warrior Control War