Pirate พื้นฐาน

(Standard)

20 มินเนี่ยน 6 เวทมนตร์ 4 อาวุธ

Amity

ประเภทเด็ค: None

ผงเวทมนตร์ที่ใช้        : 5,200

สร้างเมื่อ: 6/22/2017 4:41:24 PM

  • 0
  • 7
  • 6
  • 6
  • 8
  • 3
  • 0
  • 0
Warrior Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost
Neutral Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost