- เรียงจาก -
  • ดรูอิด

  • ฮันเตอร์

  • เมจ

  • วอริเออร์

  • พรีสต์

  • พาลาดิน

  • วอร์ล็อค

  • โร้ก

  • ชาแมน

ชื่อเด็ค สร้างโดย ประเภทเด็ค มานา ฮีโร่  ผงเวทมนตร์  อัพเดท 
ขโมย MonoKuma None
พรีสต์ 2,920 18/07/2018 00:26:12
Quest PP D.va None
พรีสต์ 8,880 12/07/2018 05:48:34
Divine shield paladin Kel'Thuzad None
พาลาดิน 8,320 12/07/2018 05:38:54
F2P_เอามันส์ Kittiput Suwan None
พรีสต์ 780 11/07/2018 12:14:36
คนรวยลุยเลย Kel'Thuzad Combo
วอริเออร์ 15,480 11/07/2018 12:10:57
New_player_Warlock Kindic_TY None
วอร์ล็อค 1,500 11/07/2018 12:02:23
เด็คมหาโย่ง Hilllike None
เมจ 6,560 09/07/2018 13:58:34
jade Bur Best None
ดรูอิด 9,280 08/07/2018 21:24:59
EVO Bur Best Control
ชาแมน 7,660 08/07/2018 21:21:35
น่าจะดี Bixkub Bixx Aggro
พาลาดิน 7,840 08/07/2018 11:43:55
EggLock shiki Combo
วอร์ล็อค 8,400 06/07/2018 21:33:32
Dragon Combo DM7 Combo
พรีสต์ 4,200 26/06/2018 20:23:18
ยั่วยุ ยิง8 Win2016#1882 None
วอริเออร์ 10,860 26/06/2018 18:57:38
โร๊ก 4/4 Win2016#1882 None
โร้ก 5,580 26/06/2018 17:46:37
ลุย IBaHa10 Control
เมจ 6,920 25/06/2018 14:21:05
โจรสลัด rittikiatN Aggro
วอริเออร์ 4,120 21/06/2018 14:35:14
ยุง nice28 None
ชาแมน 9,080 17/06/2018 23:12:28
แฮนด์ดรูอิท ชัยชวัชชวิชญ์ ชูเชิดเชชวิญชวิชชวัญ Aggro
ดรูอิด 4,800 17/06/2018 15:55:01
พรีสเลขคี่ HunToodHaiDad Control
พรีสต์ 9,800 17/06/2018 15:49:16
วิญญาณธาตุ paiingranger None
ชาแมน 10,820 16/06/2018 10:38:36