สำหรับผู้เล่นที่ต้องการซื้อไอเทม Hearthstone ผ่านเครื่องมือถือ และแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ทั้งยังไม่เคยผ่านการซื้อไอเทมใดๆ มาเลย เพื่อนๆ จะต้องเข้าไปตั้งค่าในเครื่องของตนเองเสียก่อน จึงจะสามารถซื้อไอเทมต่างๆ ในเกมได้ โดยมีวิธีตั้งค่า ดังนี้....

                    1. ผู้เล่นจะต้องเข้าที่ Google Play Store แล้วเลือกหัวข้อ "My account" ดังภาพด้านล่าง

                    2. จากนั้นคลิกที่หัวข้อ "Add payment method" แล้วกดเลือกที่เมนู "Add credit or debit card"


                    3. หลังจากนั้นให้เพื่อนๆ ทำการกรอกข้อมูลบนบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ซื้อไอเทมให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วกดที่ปุ่ม "Save" ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าซื้อของผ่านมือถือและ แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android