Renolock ของ viperpro

(Wild)

23 มินเนี่ยน 7 เวทมนตร์ 0 อาวุธ

Junky Daughtry

ประเภทเด็ค: None

ผงเวทมนตร์ที่ใช้        : 12,360

สร้างเมื่อ: 12/26/2016 2:52:03 PM

อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=UF6H9sT4hKo&t=1877s 

  • 0
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 3
  • 4
  • 2
Warlock Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost
Neutral Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost