Pirate Miracle Rogue

(Wild)

16 มินเนี่ยน 14 เวทมนตร์ 0 อาวุธ

HS Tutor

ประเภทเด็ค: Combo

ผงเวทมนตร์ที่ใช้        : 8,640

สร้างเมื่อ: 12/20/2016 9:31:39 AM

การปรับเด็คตามสถานการณ์ในแร้งค์

กรณีเจอ aggro เยอะ

-1 สายลับ SI:7

+1 ปีศาจเมือกบึงกรด

 

กรณีเจอ Contol เยอะ

-1 เหรียญปลอม

+1 อำพราง

 

เครดิต Tempostorm

  • 6
  • 7
  • 4
  • 6
  • 2
  • 3
  • 2
  • 0
Rogue Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost
Neutral Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost