dragon pirate war

(Wild)

27 มินเนี่ยน 0 เวทมนตร์ 3 อาวุธ

Junk Jungle

ประเภทเด็ค: Tempo

ผงเวทมนตร์ที่ใช้        : 8,560

สร้างเมื่อ: 1/3/2017 8:20:29 PM

https://www.youtube.com/watch?v=tv-lkgtSscA เก็บไว้จัด

  • 0
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  • 5
  • 2
  • 2
Warrior Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost
Neutral Cards
Name (กดที่การ์ดเพื่อดูรูป) Cost