- เรียงจาก LastUpdateDesc -
  • ดรูอิด

  • ฮันเตอร์

  • เมจ

  • วอริเออร์

  • พรีสต์

  • พาลาดิน

  • วอร์ล็อค

  • โร้ก

  • ชาแมน

ชื่อเด็ค สร้างโดย ประเภทเด็ค มานา ฮีโร่  ผงเวทมนตร์  อัพเดท 
จั่วๆๆ Akarapol Mindly Nakakhasein Control
วอริเออร์ 8,320 19/09/2017 22:59:49
face Hunter Poom Purin Aggro
ฮันเตอร์ 1,520 19/09/2017 22:34:51
Strong defenses NoName Control
วอริเออร์ 7,400 17/09/2017 19:17:59
Murluc battalion NoName Tempo
ชาแมน 4,200 17/09/2017 18:50:06
Pump Jade NoName Tempo
ดรูอิด 2,840 17/09/2017 18:48:13
Frozen Shadow mage NoName Control
เมจ 7,080 17/09/2017 18:46:10
มังกรรรร Justice Extended None
พรีสต์ 11,180 17/09/2017 10:19:27
Odysseyz Warrior SiamCup 15 Tournament
วอริเออร์ 4,240 16/09/2017 20:38:45
Odysseyz Priest SiamCup 15 Tournament
พรีสต์ 11,820 16/09/2017 20:35:28
Odysseyz Hunter SiamCup 15 Tournament
ฮันเตอร์ 4,420 16/09/2017 20:32:23
Odysseyz Druid SiamCup 15 Tournament
ดรูอิด 9,420 16/09/2017 20:30:01
Patoyao Priest SiamCup 15 Tournament
พรีสต์ 12,780 16/09/2017 20:27:32
Patoyao Druid SiamCup 15 Tournament
ดรูอิด 8,160 16/09/2017 20:24:35
Patoyao Shaman SiamCup 15 Tournament
ชาแมน 6,860 16/09/2017 20:22:22
Patoyao Paladin SiamCup 15 Tournament
พาลาดิน 10,660 16/09/2017 20:19:36
ตบ ลอร์ด None
ดรูอิด 1,440 16/09/2017 11:54:33
OMG Dack wTF Tournament
พาลาดิน 5,540 14/09/2017 12:34:00
Quest Mage Azaji Control
เมจ 6,700 12/09/2017 22:29:12
evolve tangnat1 None
ชาแมน 5,200 11/09/2017 18:50:54
Dk ฟรีส Justice Extended None
พรีสต์ 15,100 11/09/2017 11:15:39