- เรียงจาก LastUpdateDesc -
  • ดรูอิด

  • ฮันเตอร์

  • เมจ

  • วอริเออร์

  • พรีสต์

  • พาลาดิน

  • วอร์ล็อค

  • โร้ก

  • ชาแมน

ชื่อเด็ค สร้างโดย ประเภทเด็ค มานา ฮีโร่  ผงเวทมนตร์  อัพเดท 
พรีสคนจน TrustJo Udomwong None
พรีสต์ 2,220 21/04/2017 23:21:09
Miracle Plant Rogue Zequeen รักษ์รพี ศรีประเสริฐ None
โร้ก 7,120 20/04/2017 19:19:18
Rogue Quest MissShot Combo
โร้ก 3,480 17/04/2017 17:47:54
โจรสรัดจนๆ Zequeen None
วอริเออร์ 6,980 16/04/2017 19:43:28
Inw Teerawat Siankratok None
ชาแมน 11,320 16/04/2017 18:51:12
Frzzmage Kitchaknog Mitprapun Control
เมจ 8,200 16/04/2017 17:40:56
Control Junk Jungle Control
วอริเออร์ 13,320 15/04/2017 23:21:27
OTKMang Ungoro Lek Wiwat'Sp None
เมจ 7,380 13/04/2017 00:48:23
TheJungle 5 MANA AMINO channel(AMINOson) Control
ดรูอิด 4,600 12/04/2017 21:22:10
TD T004 None
โร้ก 2,520 12/04/2017 19:19:57
TPM4800D JokerX None
เมจ 4,800 12/04/2017 18:45:32
PRW3560D JokerX Aggro
วอริเออร์ 3,560 12/04/2017 18:25:50
ZDL1680D JokerX Aggro
วอร์ล็อค 1,680 12/04/2017 18:21:33
Face Hunter Leader7 Aggro
ฮันเตอร์ 1,320 12/04/2017 12:35:35
TTK Mage Quest Deck Leader7 None
เมจ 9,620 12/04/2017 12:35:18
Handlock Leader7 Theorycraft
วอร์ล็อค 7,140 12/04/2017 12:35:05
Hand Buff Elemental Paladin Leader7 Control
พาลาดิน 5,440 12/04/2017 12:34:51
Miracle Plant Rogue Leader7 None
โร้ก 9,160 12/04/2017 12:34:28
Elementals Shaman Leader7 Aggro
ชาแมน 6,880 12/04/2017 12:34:08
Quest N'Zoth Priest Leader7 Control
พรีสต์ 8,200 12/04/2017 12:33:42