- เรียงจาก LastUpdateDesc -
  • ดรูอิด

  • ฮันเตอร์

  • เมจ

  • วอริเออร์

  • พรีสต์

  • พาลาดิน

  • วอร์ล็อค

  • โร้ก

  • ชาแมน

ชื่อเด็ค สร้างโดย ประเภทเด็ค มานา ฮีโร่  ผงเวทมนตร์  อัพเดท 
Token Druid Pauland Thompson Control
ดรูอิด 10,280 14/08/2016 23:15:01
brid Shaman Indy None
ชาแมน 7,280 14/08/2016 21:02:07
Nattanan Kaiprasit None
ฮันเตอร์ 2,400 13/08/2016 19:38:11
zeref errigal Tempo
วอร์ล็อค 6,120 13/08/2016 07:39:47
PLAI plai31130 Combo
เมจ 3,960 13/08/2016 00:03:36
aggro ez win (Free to play) PK None
โร้ก 1,080 12/08/2016 23:13:44
Ledah (เลด้าห์) แชมป์ SiamCup ครั้งที่ 7 HS Tutor Tournament
ชาแมน 3,320 11/08/2016 15:47:20
Ledah (เลด้าห์) แชมป์ SiamCup ครั้งที่ 7 HS Tutor Tournament
โร้ก 6,820 11/08/2016 15:46:57
patoyao (ปาโต้เยา) แชมป์ SiamCup ครั้งที่ 6 HS Tutor Tournament
ชาแมน 3,760 11/08/2016 15:44:37
patoyao (ปาโต้เยา) แชมป์ SiamCup ครั้งที่ 6 HS Tutor Tournament
โร้ก 6,780 11/08/2016 15:44:05
Token Druid HS Tutor Combo
ดรูอิด 8,480 11/08/2016 15:23:25
patoyao (ปาโต้เยา) แชมป์ SiamCup ครั้งที่ 6 HS Tutor Tournament
ดรูอิด 8,780 11/08/2016 15:20:24
Ledah (เลด้าห์) แชมป์ SiamCup ครั้งที่ 7 HS Tutor Tournament
วอร์ล็อค 4,720 11/08/2016 14:35:41
zbing z. เด็คตูด 1 HS Tutor None
พาลาดิน 2,160 11/08/2016 14:27:06
Zoolock HS Tutor Aggro
วอร์ล็อค 6,220 10/08/2016 17:06:01
Aggro Shaman HS Tutor Aggro
ชาแมน 3,760 10/08/2016 16:35:28
Dragon Warrior HS Tutor Midrange
วอริเออร์ 10,040 10/08/2016 16:20:23
Zoo Warlock HS Tutor Aggro
วอร์ล็อค 1,540 10/08/2016 16:04:22
Budget Aggro Shaman HS Tutor Aggro
ชาแมน 3,760 10/08/2016 15:59:44
Mid-Range Hunter HS Tutor Midrange
ฮันเตอร์ 2,260 10/08/2016 15:56:18