- เรียงจาก LastUpdateDesc -
  • ดรูอิด

  • ฮันเตอร์

  • เมจ

  • วอริเออร์

  • พรีสต์

  • พาลาดิน

  • วอร์ล็อค

  • โร้ก

  • ชาแมน

ชื่อเด็ค สร้างโดย ประเภทเด็ค มานา ฮีโร่  ผงเวทมนตร์  อัพเดท 
ปลาน้อย ธีร์รัตม์ รีรักษ์ Control
พาลาดิน 7,080 20/08/2016 20:24:25
พระโจร เล่นง่าย นับเป็นช่วงเวลา ที่ดีที่สุด None
พรีสต์ 6,840 20/08/2016 15:50:05
มือลุกเป็นไฟ มิว จั่วจะหมดเดก Poomwam Blackholl Combo
โร้ก 3,960 20/08/2016 13:11:43
ขอละนะ Poomwam Blackholl Control
พรีสต์ 6,420 20/08/2016 13:01:05
ระเบิดในเด็ค Sha Dow Control
วอริเออร์ 13,960 20/08/2016 12:10:23
song Chatchai Sriwijai None
วอร์ล็อค 11,180 20/08/2016 11:48:28
Midrange Mage Utizan Midrange
เมจ 5,160 19/08/2016 21:57:13
Renounce Warlock ZergaLisK None
วอร์ล็อค 5,420 19/08/2016 17:36:13
Murlock and Restore JJzeed None
พาลาดิน 9,000 19/08/2016 16:39:42
Purify Priest เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน? Control
พรีสต์ 9,960 19/08/2016 13:48:22
lazy Teddy None
เมจ 5,600 18/08/2016 19:21:50
Reno Yogg Mage Nasadom Beverzaze Thitipreecha Control
เมจ 15,240 18/08/2016 19:06:49
Yogg Tempo SummerWarz Tempo
เมจ 5,520 17/08/2016 01:43:35
Gho None
เมจ 8,060 15/08/2016 20:46:03
Token Druid Pauland Thompson Control
ดรูอิด 10,280 14/08/2016 23:15:01
brid Shaman Indy None
ชาแมน 7,280 14/08/2016 21:02:07
Nattanan Kaiprasit None
ฮันเตอร์ 2,400 13/08/2016 19:38:11
zeref errigal Tempo
วอร์ล็อค 6,120 13/08/2016 07:39:47
PLAI plai31130 Combo
เมจ 3,960 13/08/2016 00:03:36
aggro ez win (Free to play) PK None
โร้ก 1,080 12/08/2016 23:13:44