- เรียงจาก LastUpdateDesc -
  • ดรูอิด

  • ฮันเตอร์

  • เมจ

  • วอริเออร์

  • พรีสต์

  • พาลาดิน

  • วอร์ล็อค

  • โร้ก

  • ชาแมน

ชื่อเด็ค สร้างโดย ประเภทเด็ค มานา ฮีโร่  ผงเวทมนตร์  อัพเดท 
pirate Anuchit Pookongchai Tempo
วอริเออร์ 6,960 09/08/2017 18:46:59
MidRangำ คนจน Balaner Midrange
ฮันเตอร์ 1,220 09/08/2017 16:23:15
Quest Warlord Mihark Midrange
วอร์ล็อค 4,460 07/08/2017 17:13:13
jad rogue คาวาน แมคคอร์ท Control
โร้ก 7,540 06/08/2017 18:03:41
เด็กง่ายๆ Combo
เมจ 7,120 05/08/2017 23:06:46
เมอล็อคล็อคคอแล้วตุ๋ยท้อง ody2545 Control
พาลาดิน 4,100 05/08/2017 13:44:40
control Saharut Silangoen Control
พาลาดิน 12,380 04/08/2017 22:50:31
เล่นกี่ที่ก้ชนะ Sitthisak Louis Louis None
พรีสต์ 1,120 01/08/2017 17:25:00
control SAHARUT Control
พาลาดิน 16,280 30/07/2017 22:20:12
เมอร์ล็อค คนจน คนจน None
ชาแมน 1,880 28/07/2017 15:51:15
LYZA Miracle Priest Poltergeist Combo
พรีสต์ 3,080 27/07/2017 22:12:12
Miracle Rogue Poltergeist Combo
โร้ก 9,720 27/07/2017 22:08:54
Secret Burn Franky Sey Tempo
เมจ 7,820 23/07/2017 17:30:54
Freeze Mage Super ถูก WTCF Tempo
เมจ 7,340 20/07/2017 22:54:18
Pirate Combo RogueEx StarCroze None
โร้ก 8,860 16/07/2017 15:04:49
คอนโทรล คูราเตอร์ พาราดิน Non Nontawat Control
พาลาดิน 12,920 16/07/2017 13:00:51
เมจ - แข็งบอด และ ยัดหน้า Jom Khawngam None
เมจ 7,920 15/07/2017 19:52:39
N,zoth The Jade God Alway Control
ชาแมน 6,200 12/07/2017 10:25:01
trfv vtyh Aggro
ชาแมน 9,160 10/07/2017 23:10:14
คาธูนวอริเออร์เบื้องต้น ray Control
วอริเออร์ 6,600 10/07/2017 20:38:38