- เรียงจาก LastUpdateDesc -
  • ดรูอิด

  • ฮันเตอร์

  • เมจ

  • วอริเออร์

  • พรีสต์

  • พาลาดิน

  • วอร์ล็อค

  • โร้ก

  • ชาแมน

ชื่อเด็ค สร้างโดย ประเภทเด็ค มานา ฮีโร่  ผงเวทมนตร์  อัพเดท 
MAD Dragon TOS Gamse None
พาลาดิน 23,580 16/02/2017 21:20:48
Dragon Ez-rank 5 WEN Tempo
วอริเออร์ 10,180 15/02/2017 21:51:57
MidRange for MidTerm (v.01) TonmaiHS Midrange
ชาแมน 6,520 15/02/2017 13:37:01
Pirate Hunter Banditz Chan Aggro
ฮันเตอร์ 6,480 13/02/2017 20:30:02
Evolve shaman Junk Jungle Midrange
ชาแมน 3,820 08/02/2017 22:46:43
Ice dragon AlostDMG/server Asia None
เมจ 16,260 06/02/2017 10:18:31
murloc paladin Junk Jungle Control
พาลาดิน 8,280 05/02/2017 21:59:04
Pirate!!! Junk Jungle Aggro
วอริเออร์ 6,320 05/02/2017 21:58:26
Token Beast druid Justice Midrange
ดรูอิด 2,920 05/02/2017 00:25:38
Control Paladin HappyFeet Control
พาลาดิน 8,180 04/02/2017 14:10:53
กำลังใช้ Ratch Midrange
พาลาดิน 7,260 02/02/2017 23:39:24
Reno Raza Kripparian Control
พรีสต์ 17,900 31/01/2017 21:07:32
Pala Murlocs Lek Wiwat'Sp None
พาลาดิน 6,240 31/01/2017 11:54:56
คิดเล่นๆ Real Pawaris None
เมจ 24,160 31/01/2017 02:42:05
... Real Pawaris None
ชาแมน 7,360 31/01/2017 02:30:48
DragonPriest Lek Wiwat'Sp None
พรีสต์ 4,020 30/01/2017 01:55:02
MiracleRogue Lek Wiwat'Sp None
โร้ก 8,640 30/01/2017 01:31:20
PirateWar Lek Wiwat'Sp None
วอริเออร์ 4,760 30/01/2017 00:41:13
HandBuff Pala Lek Wiwat'Sp None
พาลาดิน 11,280 29/01/2017 01:06:45
Shaman Aut Laosoonthon Midrange
ชาแมน 12,760 28/01/2017 22:00:36